BONUS-FRONIUS

ZALOGUJ SIĘ W PROGRAMIE
BONUS FRONIUS
PREMIUJEMY DOBRE RELACJE
Z KLIENTAMI!

Nagradzanie za rejestrowanie

Zbieranie godzin słońca

Każdy właściciel instalacji (użytkownik produktu firmy Fronius) powinien dokonać szybkiej i bezpłatnej rejestracji na stronie www.solarweb.com, gdzie może wybrać atrakcyjny model gwarancji, optymalnie dostosowany do swoich wymagań.

Zachęcamy, aby instalatorzy promowali wśród swoich klientów bezpłatne rejestrowanie i przedłużanie gwarancji falowników Fronius. Dlatego każdy Instalator otrzyma punkty za wszystkie urządzenia z przedłużoną gwarancją, o ile w procesie rejestracji tych urządzeń został wskazany przez Właściciela systemu PV jako Instalator:

instrukcja

W programie „BONUS FRONIUS” punkt nosi nazwę „godzina słońca”. Są one przyznawane są wg następującego przelicznika:

za poprawne zarejestrowanie się w Programie „BONUS FRONIUS” i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Uczestnik otrzymuje
6 godzin słońca
poprawna rejestracja i przedłużenie gwarancji jednego falownika i wskazanie w trakcie tego procesu Uczestnika jako Instalatora powoduje przyznanie Uczestnikowi:
24 godzin słońca
w przypadku gdy Uczestnik jest jednocześnie Partnerem Serwisowym Fronius (FSP) otrzymuje za rejestrację gwarancji dodatkowo 6 godzin słońca, tj. łącznie
30 godzin słońca

Uczestnik może otrzymywać punkty za inne czynności (np. aktywne udzielanie się na Forum Instalatorów Falowników Fronius). Zasady i wysokość punktacji określona będzie na stronie Forum.

Więcej na temat gwarancji można dowiedzieć się tutaj: https://www.fronius.pl/solar/gwarancja

Bezpośredni link do strony rejestracji gwarancji:a https://www.solarweb.com/ProductRegistration